Het realiseren van een nieuw, efficiënt en effectief dataplatform is een complexe uitdaging en kan veel investering vragen. Daarom is het zaak dat dit platform continu beschikbaar en bereikbaar is voor een adequate informatievoorziening om daarmee de bedrijfsdoelstellingen te halen. Daarnaast is de mogelijkheid tot een flexibele groei in functionaliteiten na realisatie noodzakelijk, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement.

Proactief monitoren en adequaat handelen op voorgedefinieerde alarmering zorgt ervoor dat zowel de balans tussen nut en noodzaak als tussen kosten en performance bewaakt blijven. Hiervoor biedt HIBRID Conclusion twee diensten: ‘Platform-, Applicatie- & Datamonitoring’ en ‘Cost Monitoring & Optimalisatie’.

Platform-, Applicatie- & Datamonitoring

Met deze service zorgen we voor schaalbare platform resourcing. Hiermee realiseer je een efficiënte toegang tot data, in lijn met de ontwikkelingen van de organisatie. Dit doen wij op basis van (hybride) cloud platforms met gangbare technologie. Zo verzekeren wij voldoende compute & storage van brondata en verrijkte data.

Voor de cloud hebben we standaard configuratietemplates ontwikkeld die het ontwikkelproces stroomlijnen, standaardisatie afdwingen adequate platformontwikkeling mogelijk maken. Met een geautomatiseerd deployment-proces zorgen we voor snelle en controleerde ontwikkeling van het dataplatform en de informatieproducten, aansluitend bij de organisatiebehoefte.

Cost Monitoring & Optimalisatie

Onze Cost Monitoring & Optimalisatie-service borgt de kosten van configuratie-items in het dataplatform. De kosten kunnen worden toegerekend aan bedrijfsonderdelen en worden gebruikt in rapportages. Hierbij verzorgt HIBRID Conclusion:

  • Kostendefinities voor configuratie-items (CI)
  • Het bijhouden van eenmalige kosten voor CI’s
  • Verwerking van terugkerende CI-kosten om onkostenregels te genereren
  • Verdeling van bulkkosten over meerdere onkostenregelbronnen
  • Het bijhouden van kosten met betrekking tot taken en projecten
  • Aggregatie van de kosten van configuratie-items en doorrekening van de totale kosten aan een zakelijke service of applicatie
  • Toewijzing van onkostenregels aan business-units met flexibele toewijzingsregels
  • Het volgen van geplande en werkelijke budgetkosten per kostenplaats.

Meer informatie?

Wil je weten wat HIBRID Conclusion kan betekenen voor een betrouwbare informatiecontinuïteit in jouw organisatie? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek