Wanneer je als organisatie de stap naar datagedrevenheid zet en een datafundament hebt geïmplementeerd, word je doorgaans geconfronteerd met een hoge mate van verandering in informatieontwikkeling. Data groeit snel, evenals de toepassingen hiervan met nieuwe producten en functionaliteiten.

Meer focus op ontwikkeling ten opzichte van onderhoud biedt meer ruimte om maximaal en efficiënt gebruik te maken van beschikbare (schaarse) resources voor business (intelligence)-ontwikkeling. HIBRID Conclusion biedt een drietal DataOps Management Services om deze ruimte vrij te maken, waarmee de dagelijkse kwaliteit van je datafundament gegarandeerd blijft: ‘Business Continuity & Disaster Recovery’, ‘Incident & Change Management’ en ‘Privacy & Security Management’.

Business Continuity & Disaster Recovery

Deze service heeft als doel een onderbreking van kritieke informatieproducten ter ondersteuning van bedrijfsprocessen te voorkomen. Hiermee verzekeren we dat er een achtervang beschikbaar is bij een calamiteit voor de essentiële bedrijfsactiviteiten binnen je organisatie. Op jaarlijkse basis voeren wij, samen met jouw medewerkers, een risico-assessment uit om een (her)ijking te doen van de business-kritieke processen en bijbehorende applicaties. Vanuit deze risicoanalyse werken we het business-continuity plan bij en beleggen we de verbeteringen binnen de operationele processen.

Door het proactief beheer van het business-continuity plan ondersteunt HIBRID Conclusion in het voorkomen van discontinuïteit van de informatiestroom. Dit doen we met behulp van de planning voor noodsituaties, noodherstel- en failover-maatregelen, ondersteund met de juiste tooling. De maatregelen worden bepaald aan de hand van recovery time objective (RTO) en recovery point objective (RPO).

Incident & Change Management

Onze Incident & Change Management-service biedt 24×7 ondersteuning op technische middelen die de beoogde functionaliteiten mogelijk maken op het gebied van infrastructuur, verwerkingsprocessen, voorbrengingsprocessen en beschikbaarheid van functionaliteiten. Hiervoor voeren wij de volgende activiteiten uit:

  • Dagelijkse proactieve monitoring van de omgeving
  • Controle van logfiles op onverwachte afwijkingen
  • Monitoring van de laadslagen op onverwachte afwijkingen
  • Registratie en eerste- en tweedelijns behandeling van incidenten en informatieverzoeken
  • Registratie van wijzigingsverzoeken
  • Onderhoud van de lijst van geautoriseerde contactpersonen voor het aanmelden van incidenten en informatieverzoeken
  • Opstellen en onderhoud van de restore-procedure

Privacy & Security Management

HIBRID Conclusion kan de Privacy & Security Governance binnen je organisatie verzorgen, met als doel om ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking, verstoring, wijziging of vernietiging van gegevens en informatie te voorkomen en de risico’s en gevolgen van beveiligingsincidenten tot een minimum te beperken. Ook het beheren van de authenticatieprocessen en het authenticeren van de gebruikers nemen we desgewenst van je over.

HIBRID Conclusion voert het access-management voor de toegang tot het cloud-platform door het toevoegen en intrekken van autorisatie. Wij zijn ISO 27001-gecertificeerd voor onze volledige organisatie en voldoen daarmee aan alle eisen van de code voor informatiebeveiliging. Voor al onze beheergerelateerde werkzaamheden is een ISAE 3402 type II verklaring afgegeven. ISAE3402 is feitelijk de internationale standaard voor outsourcing. Het laat zien dat de interne controleprocessen en beheersmaatregelen van onze dienstverlening zijn geborgd. Deze verklaring wordt jaarlijks naar aanleiding van een audit afgegeven door een onafhankelijke accountant. Wij worden minimaal eens per jaar geaudit door DNV.

Meer informatie?

Wil je weten wat HIBRID Conclusion kan betekenen voor een betrouwbare informatiecontinuïteit in jouw organisatie? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek